BİZE ULAŞIN : 0555 555 55 55

Gayri Menkul Yatırımları Komitesi


Gayri Menkul Yatırımları Komitesi

Komite Başkanı : Azat Yeşil

Komite Üyeleri : Cihan Aktaş ,Erdinç Özdeker, Efrahim Çekiç , Hasan Yıldırım, Mehmet Kızılkan , Mustafa Taşova, Volkan Sintaç , Yücel Yetik

Hedef : Gayrimenkul tanımı içine giren taşınmazlarla ilgili doğru ve tam bilgileri toplayarak, bilimsel yöntemler, ticari gerçekler ve piyasa şartları altında değerlendirerek, hangi amaç ve yöntem için kullanılacağını tespit ederek, bu tespiti satın alma, ortak olma ya da kiralama vb. süreçleri kullanarak finansal değerler yaratmak ve bu değerlerden şirketimizin azami karlılığını sağlamaktır.

Çalışma Alanları :

Gayrimenkul, taşınabilir sıfatta olmayan, maddi bir değer ifade eden ve nakde çevrilmesi mümkün olan materyallerdir. Yani olduğu yerden herhangi bir yere taşınmasının imkânı bulunmayan değerli mallardır. Bu konuda istisna olan iki örnek vardır. Gemi ve tekne türü deniz araçları ile prefabrik yapılar taşınmaz olmamalarına rağmen hukuksal olarak gayrimenkul kapsamına girerler.

Gayrimenkul kavramı, taşınabilir özelliği olmayan, ekonomik bağlamda değeri olan ve likiditesi veya para ile ifadesi mümkün olan değerli materyaller, yeryüzünde sabit, aslına zarar vermeksizin taşınması mümkün olmayan eşya, özüne zarar vermeksizin belirli bir yerden farklı bir yere götürülemeyen eşya olarak tanımlanmaktadır.

Türk Medenî Kanunu, gayrimenkulleri üçe ayırmaktadır:

1. Araziler,

2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

Belirtilen mallar, Türk Medenî Kanunu’nun (TMK) 998. maddesi gereğince tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilir.

Gayrimenkul denilidiğinde çoğunluğun ilk aklına gelen konut türü olsa da gayrimenkul türleri 5 farklı ana başlıkta incelenebilmektedir.

1. Konut: Bireylerin barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları mekânları kapsar.Konut türlerine müstakil ya da apartman dairesi, yalı, köşk gibi örnekler sıralayabiliriz.

2. Tarımsal Gayrimenkul: Tarım yapmak için kullanılan gayrimenkuldür. Tarla, arazi gibi örnekler verilebilir.

3. Ticari Gayrimenkul: Ticari kazanç elde etmek için kullanılan gayrimenkul türüdür. Yani ticaret yapılmasına yarayan gayrimenkullerdir. Otel binaları, ofisler, pansiyonlar, alışveriş merkezleri, dükkân ve mağazalar ticari gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır.

4. Endüstriyel Gayrimenkul: Endüstriyel üretim faaliyetlerinin hayat bulduğu her türlü gayrimenkul bu türde yer almaktadır. İmalathaneler, fabrikalar, üretim tesisleri gibi sınai amaçlı kullanılan taşınmazlar örnek olarak verilebilir.

5. Özel Amaçlı Gayrimenkul: Genellikleözelbirkullanımamacınahizmet etmek amaçlı tahsis edilmiş olan gayrimenkullerdir. Okullar, ibadethaneler, hastaneler örnek olarak verilebilir.

Yöntem :

Web sayfamızın ana sayfasında yer alan “Hakkımızda” bölümü muhteviyatı içinde olan “Proje Değerlendirme Süreci” izlenerek her gayrimenkul için objektij ve gerçekçi değerlendirmeler yapılarak, doğru yatırım kararlarının alınması hususunda Yönetim Kurulu gündemine alınır.